Stadsspeeltuin sluit op 19 augustus 2018

Het bestuur van de Stichting Stadsspeeltuin Van Glymes heeft besloten op 19 augustus 2018, direct na de schoolvakanties, de speeltuin definitief te sluiten.

Reden van de sluiting ligt in het feit, dat de speeltoestellen versleten zijn. Er is geen geld voor vervanging. Alle pogingen om in overleg met de gemeente Bergen op Zoom te komen tot een betere exploitatie zijn op niets uitgelopen.

Acht jaar lang is gepraat met het gemeentebestuur. Bij veranderingen in de exploitatie van de speeltuin heeft zij het laatste woord. Voorstellen om te komen tot de oprichting van een grootschaliger horeca in eigen beheer zijn gestrand op het stadhuis. Deelname in het project Boulevard in Beweging werd door het gemeentebestuur als niet relevant gezien. De laatste twee jaar is gebruikt om met een geïnteresseerde ondernemer te overleggen over een commerciële exploitatie door een pannenkoekenrestaurant in de speeltuin te bouwen. Ook dit traject is gesloten omdat de benodigde investering niet verantwoord geacht werd door de ondernemer.

Het bestuur en de vrijwilligers zijn teleurgesteld, omdat de inspanningen geen resultaat hebben opgeleverd en omdat besluitvorming op het stadhuis tergend traag verloopt. Het gemeentebestuur overweegt de speeltuin nu openbaar te gaan aanbesteden. Het bestuur van de stadsspeeltuin heeft daar geen vertrouwen in. Dat is ruim van te voren al duidelijk gemaakt aan de wethouder. De speeltuin is opgericht voor alle kinderen, vooral voor kinderen van ouders met een kleine beurs. De speeltuin heeft een maatschappelijke opdracht. Verkoop aan de hoogste bieder past niet bij dit uitgangspunt.

Het gemeentebestuur heeft als grootste belanghebbende, de regie geëist in dit traject. Reden voor de Stichting om de speeltuin eind augustus over te dragen aan de gemeente.

Het bestuur van de Stadsspeeltuin dankt alle ouders en kinderen, die de afgelopen jaren gespeeld hebben in de speeltuin, dankt scholen, peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen voor hun bezoeken. Het bestuur dankt vooral ook de vele vrijwilligers, die jarenlang belangeloos en vaak onzichtbaar gewerkt hebben in en voor de speeltuin.

Joop van Gisteren,

Voorzitter Stichting Stadsspeeltuin Van Glymes.