Organisatie

Het bestuur

De Stadsspeeltuin wordt beheerd door de gelijknamige Stichting Stadsspeeltuin Van Glymes. In het bestuur hebben zitting:  voorzitter Joop van Gisteren, penningmeester Marion Hopmans en secretaris Sandra Weijts. Jeanine Ketelaars is adviseur van het bestuur.

Beheer

Het dagelijks beheer van de speeltuin is in handen van Nico en Corrie van Dijke en Jeanine Ketelaars.

Vrijwilligers

Samen met beheer zorgen vrijwilligers voor de bemensing van de kiosk, het onderhoud van speeltoestellen en gebouwen en het onderhoud van de tuin. De speeltuin kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken.

Comité van Aanbeveling

Een beetje stichting kan niet bestaan zonder een comité van aanbeveling…….
Stichting Stadsspeeltuin van Glymes mag zich gelukkig prijzen met een comité van aanbeveling met ‘klinkende’ namen, die ons met raad en daad hebben bijgestaan bij de realisatie van de speeltuin:
Dhr. G. Strien Voorzitter MKB
Dhr. G. Kamp Oud-directeur van Wonen West-Brabant.
Dhr. P. Muntz directeur de Zuidwester
Dhr. F. van Oosterbosch directeur Lowys Porquin stichting
Dhr.P. Korzilius directeur St. Peuterspeelzalen BoZ.
Dhr. B. van Oevelen