Historie

Het begon in 2003…

Er waren eens 3 jonge moeders (Annette Nefs, Tanja Schepers en Regine van den Kieboom) uit Bergen op Zoom die elkaar steeds tegen kwamen in één van de drie speeltuinen in Roosendaal. Ze waren het er over eens: er mist een speeltuin in Bergen op Zoom! Er werd een tekeningenactie opgezet onder alle basisscholen in Bergen op Zoom, de politiek werd ingeschakeld, zelfs de Sint kwam er aan te pas…… De dames kregen gehoor en er werd een (burger) initiatiefvoorstel ingediend door de PvdA, wat resulteerde in een goedkeuring door de raad in juni 2005.

Ondertussen zaten de dames niet stil, er werd een Comité van aanbeveling in het leven geroepen, een stichting opgericht, met de fraaie naam: Stichting Stadsspeeltuin van Glymes, vernoemd naar onze bekende Markies met zijn vele kinderen. Het bedrijfsleven schoot te hulp in de vorm van financiële en bouwtechnische ondersteuning, en allerlei vormen van sponsoring. In 2006 was het ontwerp van de speeltuin klaar en werden de toestellen aangekocht m.b.v.de gemeente Bergen op Zoom.

Net voor kerst 2006 werd de bouwvergunning verkregen. De bouw begon in april 2008 en de speeltuin heeft in de zomervakantie van 2008 zijn poorten voorzichtig geopend. Het was meteen een doorslaand succes, de eerste 2 weken leverde al ruim 5000 bezoekers op!!! De stichting is er enorm trots op ‘onze’ speeltuin. De reacties van de bezoekers zijn zeer positief, dat geeft ons opnieuw de motivatie om door te gaan met de ontwikkeling van deze fantastische speelplek!